PERSOONLIJK GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID

 

Laatst bijgewerkt: 11 mei 2020

 

We zijn bezorgd over de bescherming van persoonsgegevens. We doen er alles aan om het beste beschermingsniveau voor uw persoonsgegevens te garanderen in overeenstemming met de Europese en Belgische regelgeving die op dit gebied van toepassing is.

 

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u ook de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit raadplegen www.autoriteprotectiondonnees.be

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

 

De controller is het bedrijf dat bepaalt voor welk gebruik en hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt.

 

Persoonlijke gegevens verzameld op de site of

wanneer uw winkelbestellingen worden verwerkt door:
Techno-Buro SA / NV, Stormstraat 11, 1000 Brussel;
Hierna gezamenlijk te noemen "Techno-Buro".

 

Waarom verzamelt Techno-Buro mijn persoonlijke gegevens?

 

Techno-Buro gebruikt uw persoonsgegevens voornamelijk voor de volgende doeleinden:

 

  • Order- en klantrelatiebeheer

We hebben de informatie nodig die u aangaat voor het beheer van uw bestellingen en de voortzetting hiervan (bijvoorbeeld de leveringen, de facturen, de boekhouding), het beheer van de klanten van de rekeningen, het beheer van het loyaliteitsprogramma Techno-Buro, het monitoren van klantrelaties zoals het uitvoeren van tevredenheidsonderzoeken, het beheren van klachten en after-sales service, het selecteren van klanten voor het uitvoeren van onderzoeken, onderzoeken en producttests.

 

  • De personalisatie van onze diensten en de berichten die we u sturen

De gegevens over u stellen ons in staat om de diensten die we aanbieden en de communicatie die we u sturen te verbeteren en te personaliseren. Bijvoorbeeld: we kunnen u gepersonaliseerde e-mails sturen of producten aanbevelen die lijken op degene die u al hebt gekocht of geraadpleegd en die overeenkomen met uw interesses.

 

  • Bestrijding van fraude

Persoonlijke gegevens die op de site worden verzameld, worden ook verwerkt om betalingen en leveringen te beveiligen en zo een optimale kwaliteit van de dienstverlening te garanderen. Techno-Buro bepaalt het risico op fraude bij elke bestelling. Als onderdeel van deze analyse kan Techno-Buro haar dienstverleners die gespecialiseerd zijn in risicopreventie ondervragen om haar analyse te verfijnen. Sommige van deze serviceproviders kunnen de resultaten van de uitgevoerde analyse ontvangen en kunnen deze namens hen gebruiken om hun eigen incidentendossier te voeden.

 

Techno-Buro kan, afhankelijk van de resultaten van de controle op bestellingen, veiligheidsmaatregelen nemen, in het bijzonder om aanvullende ondersteunende documenten vragen of een alternatieve leveringsmethode aanbieden (bv. Levering aan de winkel). Deze maatregelen zullen de uitvoering van de bestelling opschorten of, indien het resultaat van de analyse de veiligheid van de bestelling niet garandeert, deze annuleren. Frauduleus gebruik van een betaalmiddel of leveringsfraude kan en zal resulteren in de registratie van gegevens met betrekking tot de bestelling in het Techno-Buro-waarschuwingsbestand, dat in toekomstige bestellingen mogelijk leiding geven aan Techno-Buro om aanvullende controles uit te voeren.

 

  • De beveiliging van onze site

We verzamelen bepaalde browsegegevens om ons in staat te stellen de veiligheid van onze services te waarborgen en om elke poging tot kwaadwillende inbraak of computerinbreuk of schending van de gebruiksvoorwaarden van onze Services te detecteren, te vermijden of op te sporen.

 

  • Personalisatie van online advertenties (gerichte advertenties)

We kunnen gegevens gebruiken waarmee u niet rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd (technische identificatiegegevens of socio-demografische gegevens) om de advertenties die u op onze site of op die van onze partners ziet, aan te passen. Uw gegevens kunnen worden gekruist met navigatiegegevens en andere informatie die is verzameld tijdens onze relaties met partners, en voor elk gebruik pseudoniemen gemaakt, zoals uw leeftijdsgroep of uw geslacht, om uw gebruikersprofiel vast te stellen. en partnercentra van waaruit advertenties namens advertentiepartners worden weergegeven. Ga voor meer informatie en om uw cookies te beheren naar de "Cookies" -pagina van de site.

 

  • Klantkennis en statistieken en prestaties van onze site

We kunnen gegevens gebruiken om onze klanten beter te begrijpen of voor statistische doeleinden om de activiteit van onze site te analyseren en de diensten die we aanbieden te verbeteren. We voeren doelgroepmetingen uit, we meten bijvoorbeeld het aantal paginaweergaven, het aantal sitebezoeken, evenals de activiteit van bezoekers van de site en hun frequentie van terugkeer.

 

Welke persoonsgegevens worden over mij verzameld?

 

Welke gegevens?

We verzamelen en verwerken uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, wachtwoord, telefoonnummer, IP-adres, verbindingsgegevens en navigatiegegevens, bestelgeschiedenis, voorkeuren en centra van interesse, bekeken producten, incidenten van leveringen, klachten. In sommige gevallen kunnen we locatiegegevens verzamelen, bijvoorbeeld om u te vertellen welke winkel het dichtst bij u in de buurt is.

Het verplichte of optionele karakter van de gegevens wordt u tijdens het verzamelen aangegeven met een asterisk. Sommige gegevens worden automatisch verzameld als gevolg van uw acties op de site, andere informatie kan door partners worden verzonden.

 

Wanneer?

We verzamelen de informatie die u ons verstrekt, met name wanneer:
- u maakt uw klantaccount aan op onze sites of in de winkel
- u plaatst een bestelling op onze sites of in de winkel
- u bladert door onze sites en raadpleegt producten
- je neemt deel aan een spel of een wedstrijd
- neemt u contact op met onze klantenservice
- je schrijft een opmerking
- u raadpleegt onze advertenties.

 

Welke communicatie zal ik waarschijnlijk ontvangen?

 

- Informatie en nieuwsbrieven

  • Service-e-mails

Na een bestelling of als onderdeel van de opvolging van een contract ontvangt u een e-mail om u in staat te stellen uw bestelling of de uitvoering van uw contract te volgen (orderbevestiging, informatie over de levering van uw pakket, informatie over de verlopen van uw abonnement ...). Deze serviceberichten zijn nodig voor de goede uitvoering van de door u gevraagde bestellingen en diensten. De ontvangst van deze informatie is niet gekoppeld aan de keuzes die u zou hebben gemaakt voor de ontvangst van nieuwsbrieven en commerciële aanbiedingen Bijvoorbeeld: als u lid bent, ontvangt u mogelijk de informatie die nodig is voor de uitvoering en het juiste beheer van het contract lidmaatschap (inclusief informatie over de status van uw loyaliteitsaccount, het verlopen van uw lidmaatschap, uitzonderlijke avond gereserveerd voor leden ...).

  • Techno-Buro nieuwsbrieven

Na het aanmaken van uw account, betaling, een winkelmandje, een contactverzoek of offerte en als u dat doet bent u geen tegenpolen, u ontvangt informatie en Techno-Buro communicatie deals elektronisch (e-mail, sms ...). Met deze nieuwsbrieven kunt u op de hoogte blijven van Techno-Buro nieuws en de voordelen waarvan u kunt profiteren. We meten het openingspercentage van onze elektronische mailings om ze zo goed mogelijk aan uw behoeften aan te passen.

 

Op welke rechtsgrondslag en voor welke tijd worden mijn persoonsgegevens verwerkt?

 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt gerechtvaardigd door verschillende gronden (rechtsgrondslag), afhankelijk van het gebruik dat we van de persoonlijke gegevens maken. Hieronder vindt u de wettelijke grondslagen en bewaartermijnen die wij toepassen op onze belangrijkste behandelingen.

 

Rechtsgronden voor verwerking

 

Techno-Buro verzamelt en verwerkt uw gegevens voor specifieke en wettelijke doeleinden. De verwerking van uw gegevens vindt grotendeels plaats onder het verkoopcontract tussen u en Techno-Buro. Sommige verwerking wordt vervolgens uitgevoerd om te voldoen aan legitieme belangen zoals bijvoorbeeld onze fiscale of boekhoudkundige verplichtingen.

 

Bewaartijden

 

De meeste gegevens (bijvoorbeeld informatie uit uw klantenaccount en bestelgeschiedenis) worden bewaard zolang u een "actieve" klant bent en gedurende een periode van 5 jaar vanaf uw laatste activiteit (bijvoorbeeld aankoop, verbinding met uw account of het verlopen van een contract of garantie). Uw gegevens worden vervolgens gearchiveerd met beperkte toegang voor een extra periode van 5 tot 10 jaar, om redenen die beperkt en wettelijk toegestaan ​​zijn (betaling, garantie, procesvoering, enz.). Na deze tijd worden ze verwijderd.

 

Wie zijn de ontvangers van mijn gegevens?

 

Doorgifte van gegevens aan onderaannemers

De gegevens die we verzamelen, kunnen worden overgedragen aan serviceproviders (onderaannemers) - aan wie Techno-Buro de uitvoering van haar diensten vraagt ​​in het kader van de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld voor het beheer, de uitvoering, de verwerking, de betaling van uw bestellingen, evenals voor marketingactiviteiten.

 

Gegevens delen met derden

 

- Voor advertentietargeting

We informeren u dat we sommige van uw niet-identificerende gegevens aan partners kunnen communiceren, zoals klantprofielen (sociaal-demografische gegevens), cookies of technische identificatiemiddelen zonder dat ze u bij naam kunnen identificeren:
- ten behoeve van advertentietargeting op onze site of op sites van derden (zie ook het gedeelte cookies en advertentietargeting);
- om onze klantenkennis te verbeteren.

U kunt uw cookievoorkeuren ook configureren om cookies rechtstreeks te beheren met betrekking tot advertentietargeting vanaf de cookie-informatiepagina.

 

Hoe kan ik mijn keuzes uitdrukken over het gebruik van mijn gegevens?

 

We werken actief aan het verbeteren van onze keuzemanager die toegankelijk is in uw account, zodat u het gebruik van uw gegevens beter kunt beheren.

 

U kunt uw toestemming of bezwaar op elk moment intrekken voor het gebruik van uw gegevens zoals hierboven beschreven:


- bij het aanmaken van uw account via de speciale oppositiekaders of links bij het aanmaken van een account
- dan op elk moment

  • Per e-mail naar info@techno-buro.be

  • Per post naar het adres: Techno-Buro België, Assestraat 11, 1000 Brussel.

 

Wat zijn mijn rechten met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens?

 

In overeenstemming met de voorschriften inzake de bescherming van persoonsgegevens, kunt u uw rechten uitoefenen (toegang, rectificatie, verwijdering, oppositie, beperking en overdraagbaarheid indien nodig) per e-mail naar info@techno-buro.be of per post naar het adres: Techno-Buro België, Assestraat 11, 1000 Brussel.

Je hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit op hun website www.privacycommission.be.

 

Worden mijn gegevens overgedragen buiten de Europese Unie?

 

U bent ervan op de hoogte dat gegevens over u voor de doeleinden van de bovengenoemde doeleinden kunnen worden doorgegeven aan bedrijven in landen buiten de Europese Unie die een lager niveau van gegevensbescherming hebben dan in de Europese Unie. Voorafgaand aan de overdracht buiten de Europese Unie zal Techno-Buro alle nodige maatregelen en garanties nemen om dergelijke overdrachten te verzekeren.

 

Overdrachten buiten de Europese Unie kunnen met name worden uitgevoerd in het kader van onze volgende activiteiten: klantenservice, IT-diensten, fraudepreventie, gegevensverwerking in verband met sociale netwerken.

 

Hoe zit het met persoonsgegevens van minderjarigen?

 

De diensten van Techno-Buro zijn niet bedoeld voor minderjarigen, daarom verwerkt Techno-Buro geen gegevens die specifiek betrekking hebben op minderjarigen. We maken bijvoorbeeld geen marketingprofiel aan in verband met minderjarigen.

 

Het is aan de ouders en iedereen die het ouderlijk gezag uitoefent om te beslissen of hun minderjarige kind toestemming heeft om Techno-Buro-diensten te gebruiken.

 

Welk gebruik van gegevens in verband met sociale netwerken?

 

Het gebruik van sociale netwerken en Techno-Buro-diensten in verband met deze sociale netwerken zal waarschijnlijk leiden tot het verzamelen en uitwisselen van bepaalde gegevens tussen sociale netwerken en Techno-Buro. We nodigen u uit om het privacybeleid van sociale netwerken te raadplegen om op de hoogte te zijn van de informatie die wordt verzameld door sociale netwerken en die kan worden doorgegeven aan Techno-Buro in verband met zijn sites en applicaties, evenals de doeleinden van gebruik van uw gegevens, met name voor reclamedoeleinden. U kunt de toegang en vertrouwelijkheid van uw gegevens rechtstreeks op sociale netwerken configureren. Techno-Buro verzamelt namens hem bepaalde informatie en persoonsgegevens met betrekking tot uw activiteit op de pagina's van de Techno-Buro sociale netwerken of Techno-Buro-sites die gebruikmaken van de diensten van sociale netwerken. Deze gegevens worden gebruikt voor reclamedoeleinden om onze zakelijke relatie en de aan u gerichte reclame te verbeteren om u een persoonlijke en sociale ervaring te bieden. De informatie die Techno-Buro voor eigen rekening verzamelt via Techno-Buro-sites of -diensten in verband met sociale netwerken, wordt beheerst door deze voorwaarden. Techno-Buro is echter niet verantwoordelijk voor het gebruik van uw gegevens door sociale netwerken voor eigen rekening.

 

Welke cookies worden gebruikt voor advertentietargeting?

 

We gebruiken trackingtechnologieën, in het bijzonder cookies, om advertenties aan te passen aan uw behoeften en interessegebieden op onze sites of die van partners. We nodigen u uit om de sectie Cookies te raadplegen voor gedetailleerde informatie over het gebruik van cookies en andere vergelijkbare technologieën en om uw keuzes te zien.

Techno-Buro SA/NV

Al meer dan 65 jaar!

+32(0)2/513.37.06

Stormstraat 11
1000 Brussel

   

Kantooruren

maandag - vrijdag

zaterdag - Zondag                 

                09:00 - 18:00                    uur Gesloten                                  

BTW-nummer 0411966225

© 2020 Techno-Buro                                                                                                                                                                               online verkoopsvoorwaarde

© 2020 Techno-Buro                                                                                                                                                                               online verkoopsvoorwaarde